Showing 5 Result(s)

ลิฟท์บ้านเกรดพรีเมี่ยม

ลิฟท์บ้านระบบสกรูแบบไม่มีบ่อ ระบบที่ทำให้การมีลิฟท์ในบ้านเป็นเรื่องที่ไม่ยาก บ้านที่มีผู้อาศัยเป็นคนสูงอายุ ผู้ทุพพลภาพ หญิงท้อง การขึ้น-ลงบันไดบางทีอาจทำเป็นยากกว่าธรรมดา ‘ลิฟท์บ้าน’ 

ลิฟท์ที่ถูกดีไซน์ภายใต้แนวความคิด

ลิฟท์ที่ถูกวางแบบภายใต้แนวความคิด Universal Design เนื่องจากคนวัยแก่และก็ผู้พิกลพิการทุพพลภาพดำรงชีวิตเพียงแค่ด้านล่างสิ่งเดียวมิได้

ลิฟท์บันได (Stairlift) เป็นวัสดุที่ใช้ชูคนหรือเก้าอี้ล้อขึ้นหรือลงบันได

ลิฟท์บันได (Stairlift) เป็นวัสดุที่ใช้ชูคนหรือเก้าอี้ล้อขึ้นหรือลงบันได โดยดังนี้บันไดต้องมีความกว้างเพียงพอ โดยการทำราวที่ติดยึดกับบันไดหรือฝาผนัง