ลิฟท์บันได (Stairlift) เป็นวัสดุที่ใช้ชูคนหรือเก้าอี้ล้อขึ้นหรือลงบันได

Spread the love

ลิฟท์บันได (Stairlift) เป็นวัสดุที่ใช้ชูคนหรือเก้าอี้ล้อขึ้นหรือลงบันได โดยดังนี้บันไดต้องมีความกว้างเพียงพอ โดยการทำราวที่ติดยึดกับบันไดหรือฝาผนัง 

ที่จะทำเป็นรางสำหรับเขยื้อนคนขึ้นบันได เก้าอี้หรือฐานที่นั่งจะผนึกชิดกับราว คนจะนั่งที่เก้าอี้หรือฐานที่จะถูกเอาขึ้นหรือลงด้วยพลังมอเตอร์กระแสไฟฟ้าไปตามราวที่จัดตั้งกับบันได https://goldgeargroup.co.th  ส่วนการสั่งงานให้ลิฟท์บันไดเลื่อนขึ้นหรือลง จะใช้ระบบรีโมท (Remote control) เหมือนที่ใช้สั่งปิดเปิดทีวี เพื่อสั่งเครื่องให้ดำเนินการตามอยากได้

ลิฟท์บันไดมักใช้กับบ้านคนธรรมดาทั่วไป ที่อาจมีสองชั้น คนไม่สมประกอบ ผู้เจ็บป่วย หรือคนวัยชรามีที่พักที่อาศัยอยู่ข้างบน ยังอยากได้ขึ้นหรือลงบันไดได้เองโดยมีเครื่องช่วย  ลิฟท์บันได แม้กระนั้นถ้าหากเป็นตึกขนาดใหญ่ ดังเช่นว่า อาคารชุด หรืออพาร์ทเมนท์ที่มีหลายหน่วยอยู่อาศัย และก็มีหลายๆชั้น ดังต่อไปนี้ก็จำต้องจัดตั้งลิฟต์ หรือ Elevator ซึ่งก็สบายกว่า แม้กระนั้นก็แพงแพงกว่า ในตอนนี้ลิฟต์หนึ่งตัว ราคาเริ่มที่ 1,000,000 บาทพร้อมจัดตั้ง ส่วนลิฟท์บันได้แพงเริ่มที่ราว 100,000 บาท พร้อมบริการจัดตั้ง

Elevator = ลิฟท์ เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้บรรทุกคนขึ้นหรือลงอาคารสูงหลายชั้น
Wheelchair = เก้าอี้ล้อ, เก้าอี้มีล้อเข็นสำหรับคนไม่สมประกอบ ผู้เจ็บป่วย หรือผู้สูงอายุ

ลิฟต์บันได นอกเหนือจากการที่จะเรียกทั่วๆไปว่า Stairlift แล้ว ยังมีชื่ออื่นๆที่ใช้เรียกกัน ตัวอย่างเช่น stair lifts, stair-lifts, chair lifts, หรือ stair gliders ซึ่งจำต้องไม่รู้สึกสับสนกับ chairlift ที่เขาใช้ขนนักเล่นสกีขึ้นไปเพื่อปลดปล่อยให้เริ่มเล่นสกีหิมะจากที่สูงดังบนยอดดอย

สำหรับลิฟต์บันได้ได้มีการผลิตเพื่อการค้าขายรวมทั้งประชาสัมพันธ์ขายในสหรัฐตั้งแต่ปี คริสต์ศักราช 1930s โดยบริษัท Inclinator Company of America ผู้ใช้เครื่องลิฟท์บันไดในระยะนั้นเป็นคนป่วยโรคโลลิโอที่ทำให้มีความลำบากตรากตรำสำหรับในการขยับเขยื้อน การมีลิฟท์บันไดทำให้คนไข้ คนไม่สมประกอบ หรือคนชราที่ไม่สบายจะเดินขึ้นหรือลงบันไดด้วยเข่าไม่ดี ก็สามารถจะช่วยเหลือตัวเองขึ้นหรือลงบันไดได้เอง โดยไม่ต้องมีคนช่วย